open menu

הודעות מזויפות

!זייף בקלות מספרים של שולחי הודעות בצורה חסויה


עמוס שולח הודעה מזויפת עם המספר המזויף של לירן בגלל שהוא ביישן

הי אביגיל, אני כל כך מאוהב בך! נשיקות גדי

היא שמחה לקרוא את ההודעה המזויפת.

:-) ?בואי ניפגש לקפה או משהו

זייף הודעות של כל מספר טלפון בצורה חסויה

זייף הודעות » שנה את מה שמישהו רואה במכשיר שלו כשהוא מקבל הודעה ממך » זייף מספרים ניידים. הם לעולם לא יגלו שזה ממך! תוכל לבחור בכל מספר או שם של שולח שתרצה כדי לשלוח הודעות מזויפות. מי שנמצא בצד השני חושב שאתה מישהו אחר. ההודעות חסויות ועובדות מכל מכשיר נייד ברחבי העולם


Buy second number

Buy a 2ND phone number for WhatsApp registration or and service that needs an SMS or Call verification like Tinder, Telegram, Facebook, Twitter. Keep your real phone number secure and use second numbers. Boost your privacy an buy second numbers with crypto like Bitcoin or Ether.

המטרה שלנו

אנו רוצים להפנות את תשומת לבכם לבעיות הנגרמות מהודעות טקסט. כמה פעמים כבר קרה שטקסט גרם לבעיות, סכסוכים, פרידות וגירושין?

הודעות מזויפות

אנחנו מציעים את האפשרות לשלוח הודעות מקוונות (SMS) !בעזרת מספרים או שמות שולחים שיצרת. ההודעה המזויפת נראית כאילו הגיעה מהשולח שהגדרת. לעבוד על החברים ע"י שליחת הודעות מזויפות - הם לעולם לא יגלו שזה אתה

?למה

!אנחנו רוצים להראות כמה קל לשלוח הודעות מזויפות בעזרת מספר נייד מזויף. ההודעה נראית כאילו נוצרה ע"י השולח עצמו. גלה זהירות כשהודעה מזויפת יכולה לגרום לויכוחים ומריבות. תמיד יכול להיות צד שלישי שישתמש במספר מזויף

?איך אפשר לזייף הודעה

כדי לשלוח הודעות מזויפות תצטרך קודים. תוכל לקנות אותם באתר שלנו. הזן כתובת מייל תקינה וסיסמה. ההודעה המזויפת תישלח אליך מייד. לאחר שבחרת סיסמה, תוכל לבקש הודעות מזויפות בכל עת.

:פרטים

!השולח המזויף יכול להיות כל מספר או שם מזויף, ללא הגבלה. ניתן לשלוח הודעות מזויפות לרחבי העולם בעזרת מספר בינלאומי. באופן כללי, ההודעות המזויפות שלך והמספר המזויף יתקבלו תוך מספר שניות - תתחיל לזייף הודעות

!שים לב

שרות ההודעות המזויפות שלנו מעונין להבהיר שהמשתמשים בלבד אחראים על כל הנזקים שייגרמו בגלל שליחת ההודעות. אנא גלה זהירות כשאתה שולח הודעות מזויפות ומגדיר מספרים מזויפים.

הורד את אפליקציית ההודעות המזויפות לנייד שלך

הודעות מזויפות Google Play
הודעות מזויפות Appstore