open menu

?איך לזייף הודעות

להלן סיכום הדברים החשובים שאתה צריך לדעת על הודעות מזויפות וזיוף מספרים. ניתן לזייף מספרים בקלות - כל מה שצריך לעשות הוא לקרוא את המדריך.


שולח ונמען מזויף

השולח והנמען לא יכולים להיות זהים. הדבר עלול ליצור בעיות במשלוח הודעות מזויפות.


הודעות ספאם

יש להימנע משליחת הודעות זהות לאותו נמען בזמן קצר. הודעות אלה יסומנו כספאם, ויכול להיות שלא יתקבלו.


שולח מזויף

מומלץ להגדיר שולח מזויף כמספר תקין בפורמט בינלאומי. הגדרת שולחים מזויפים כשמות יכולה לגרום לבעיות משלוח. במידה ואתה מגדיר מספר מזויף באופן ידני, אנא שים לב להקלדה נכונה בפורמט בינלאומי.


נמען

אנא חזור ובדוק את מספרי הנמענים. הודעות מזויפות יתקבלו רק ע"י מספרים פועלים קיימים. בנוסף, אנא ודא שהוגדרה מדינה נכונה.


?האם אוכל לקבל תשובה להודעה מזויפת

בנוסף, אנחנו גם מספקים צ'אטים מזויפים. תוכל להוסיף מספר מזויף לחשבון שלך ולהתחיל לשלוח ולקבל הודעות מזויפות.


הודעה מתפרצת

הודעה מתפרצת מאפשרת לך (ברוב המקרים) לשלוח הודעות מתפרצות (SMS) על מסך מלא. זאת דרך טובה להנות עם אנשי הקשר שלך. הודעות מתפרצות מטופלות בצורה שונה מבחינת המפעיל והמכשיר הנייד של הנמען. כך שברוב המקרים ההודעה המתפרצת:

  1. תתקבל ישירות על מסך מלא
  2. לא תישמר בהיסטוריה
  3. תתקבל רק לאחר לחיצה על "דחה"
במקרה הכי גרוע, הודעות מתפרצות יטופלו כהודעות רגילות.


הגדרת זמן

אופציונלי - תוכל להגדיר תאריך ושעה שבה תרצה שההודעה תגיע לנמען להנאה כפולה כשאתה יושב ליד חברים וההודעה המזויפת שלך מתפרצת למסך שלהם.
הורד את אפליקציית ההודעות המזויפות לנייד שלך

הודעות מזויפות Google Play
הודעות מזויפות Appstore