open menu

מספר וירטואלי

צור התכתבויות מזויפות. התחל צ'אט עם הנמען שלך, וכתוב וקבל הודעות מזויפות. אין צורך בכרטיס SIM או בטלפון נייד.


קבל מספר טלפון וירטואלי מזויף כדי להתחיל לשלוח ולקבל הודעות. תוכל גם להשתמש במספר המזויף שלך לאימות וואטסאפ, או כל שרות אחר כגון LINE, פייסבוק, סנאפצ'אט או סקייפ.

  • אנחנו לא גובים דמי מנוי או חיובים סמויים אחרים
  • תוכל להשתמש במספר הטלפון המזויף שלך במשך 28 ימים. במידה ולא תחדש את המספר, הוא ייסגר אוטומטית
  • תוכל לקבל הודעות ללא הגבלה ולשלוח הודעות כדי להתחיל התכתבויות מזויפות
  • אימות שרותים כגון וואטסאפ, LINE, פייסבוק או סקייפ בעזרת מספר טלפון מזויף ייחודי

הורד את אפליקציית ההודעות המזויפות לנייד שלך

הודעות מזויפות Google Play
הודעות מזויפות Appstore
הודעות מזויפות Blackberry World App
הודעות מזויפות Amazon App